DADMAC

  • DADMAC

    DADMAC

    DADMAC to zagregowana czwartorzędowa sól amoniowa o wysokiej czystości i kationowy monomer o dużej gęstości ładunku. Jego wygląd jest bezbarwną i przezroczystą cieczą bez drażniącego zapachu. DADMAC bardzo łatwo rozpuszcza się w wodzie. Jego wzór cząsteczkowy to C8H16NC1, a jego masa cząsteczkowa to 161,5. W strukturze molekularnej występuje podwójne wiązanie alkenylowe i może tworzyć liniowy homopolimer oraz wszelkiego rodzaju kopolimery w wyniku różnych reakcji polimeryzacji.