Wprowadzenie do stosowania poliakryloamidu

Wprowadzenie Z Stany Zjednoczonee Z poliakrylamidu

Dokładnie poznaliśmy już funkcje i działanie środków do uzdatniania wody. Istnieje wiele różnych klasyfikacji w zależności od ich funkcji i typów. Poliakrylamid jest jednym z liniowych polimerów polimerowych, a jego łańcuch cząsteczkowy zawiera pewną liczbę rodników. Może absorbować cząstki stałe zawieszone w wodzie, mostkować jony lub agregować cząstki w duże kłaczki poprzez neutralizację ładunku, przyspieszać sedymentację zawieszonych cząstek, przyspieszać klarowanie roztworu i poprawiać efekt filtrowania. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z niego zostaną przedstawione poniżej.

1. Zastosowanie w odwadnianiu osadów

W przypadku stosowania do odwadniania szlamu, kationowy poliakryloamid można dobrać odpowiednio do szlamu, który może skutecznie odwadniać szlam, zanim szlam dostanie się do prasy filtracyjnej. Podczas odwadniania wytwarza duże kłaczki, nie przykleja się do tkaniny filtracyjnej i nie rozprasza się podczas prasy filtracyjnej. Ciasto błotne jest gęste, a skuteczność odwodnienia wysoka.

2. Zastosowanie w oczyszczaniu ścieków organicznych

W przypadku stosowania do oczyszczania ścieków domowych i ścieków organicznych, takich jak ścieki spożywcze i alkoholowe, ścieki z miejskich oczyszczalni ścieków, ścieki piwne, ścieki z zakładów MSG, ścieki cukrowe, ścieki paszowe itp., Efekt kationowego poliakryloamidu jest lepszy niż sole anionowe, niejonowe i nieorganiczne kilkakrotnie lub kilkadziesiąt razy wyższe, ponieważ ten rodzaj ścieków ma generalnie ładunek ujemny.

3. Oczyszczanie wody surowej z rzek i jezior

Poliakrylamid może być stosowany do uzdatniania wody wodociągowej z wodą rzeczną jako źródłem wody. Ze względu na niskie dawki, dobry efekt i niski koszt, zwłaszcza w połączeniu z nieorganicznymi flokulantami, będzie używany w roślinach wodnych jako flokulant z rzeki Jangcy, rzeki Żółtej i innych dorzeczy.

Powyższe przedstawia szczegółowe zastosowanie poliakryloamidu. Jako środek do uzdatniania wody ma większą wydajność w oczyszczaniu ścieków. Jednak oprócz ważnych zastosowań w powyższych trzech aspektach, może być również stosowany jako środek wzmacniający i inne dodatki w produkcji papieru w celu zwiększenia współczynnika retencji wypełniaczy i pigmentów oraz zwiększenia wytrzymałości papieru; jako dodatki do pól naftowych, takie jak glina przeciw pęcznieniu. Jest to środek zagęszczający do zakwaszania pól naftowych; może odgrywać wielką rolę w zaklejaniu tekstyliów, stabilnej wydajności zaklejania, mniejszym zaklejaniu, niskim współczynniku pękania tkaniny i gładkiej powierzchni tkaniny.


Czas postu: czerwiec-03-2019