Jak używać środków chemicznych do uzdatniania wody 2

Jak używać środków chemicznych do uzdatniania wody 3

Obecnie zwracamy większą uwagę na oczyszczanie ścieków, gdy zanieczyszczenie środowiska jest coraz większe. Chemikalia do uzdatniania wody są substancjami pomocniczymi niezbędnymi w urządzeniach do oczyszczania ścieków. Chemikalia te różnią się pod względem działania i metod. Tutaj przedstawiamy metody stosowania różnych środków chemicznych do uzdatniania wody.

I.Poliakrylamid przy użyciu metody: (dla przemysłu, tekstyliów, ścieków komunalnych i tak dalej)

1. rozcieńczyć produkt jako 0,1% -0,3% roztwór. Podczas rozcieńczania lepiej jest używać neutralnej wody bez soli (np. Woda z kranu).

2.Uwaga: Podczas rozcieńczania produktu należy kontrolować natężenie przepływu automatycznej maszyny dozującej, aby uniknąć aglomeracji, sytuacji typu rybie oko i zatorów w rurociągach.

3. mieszanie powinno trwać ponad 60 minut przy 200-400 rolkach / min, lepiej kontrolować temperaturę wody na 20-30 , co przyspieszy rozpuszczanie, ale upewnij się, że temperatura jest niższa niż 60 .

Ze względu na szeroki zakres pH, który ten produkt może dostosować, dawka może wynosić 0,1-10 ppm, można ją dostosować do jakości wody.

 Jak stosować polichlorek glinu: (dotyczy przemysłu, drukowania i farbowania, ścieków komunalnych itp.)

   1. Rozpuścić stały produkt chlorku poliglinu w wodzie w stosunku 1:10, wymieszać i użyć.

  2. W zależności od różnej mętności wody surowej można określić optymalną dawkę. Generalnie przy zmętnieniu wody surowej 100-500mg / L dawka wynosi 10-20kg na tysiąc ton.

  3. Kiedy mętność wody surowej jest duża, dawkę można odpowiednio zwiększyć; gdy zmętnienie jest niskie, dawkę można odpowiednio zmniejszyć.

  4. Chlorek poliglinu i poliakrylamid (anionowy, kationowy, niejonowy) są używane razem, aby uzyskać lepsze wyniki.


Czas postu: Lis-02-2020